Projekt részletes bemutatása

Alsódobsza domborzatát eróziós-deráziós folyamatok alakították ki. Földtanilag a pannóniai rétegekre települt hordalékkúp főként homokos, iszapos üledékekből áll. A Harangod patak által szállított finomabb üledék akkumulálódott, a kavics hiányzik. A környezet medence peremi hordalékkúp síkság, löszös-vályogos takaróval. A település tengerszint feletti magassága 180-200 m közötti, Nyugat felé meredek peremmel szakad le a Hernád árterére. Alsódobsza éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvös éghajlati jelleghez. A csapadékellátottságot tekintve száraz.

Évente 580-590 mm csapadék valószínű, a nyári félévben 340 mm eső várható. Alsódobsza község életében a belvizek és a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék okoz jelentős mértékű problémát. A tavaszi és őszi heves esőzésekkor lezúduló nagymértékű csapadék elönti a pincéket, illetve a mélyebben fekvő területeket. A hazánkat is érintő klímaváltozás eredményeként várható, hogy a csapadék intenzitása átlagosan növekedni fog: a legtöbb modell azt szimulálja, hogy a nagy csapadékos jelenségek száma várhatóan növekszik, míg a kis csapadékkal járó jelenségek csökkenő tendenciát mutatnak. Alsódobszán rendszeres és egyre növekvő számú vízkárral kapcsolatos lakossági bejelentésekre megoldás, illetve minden a bel- és csapadékvíz okozta káreseményekre megoldás csak a jelen fejlesztés megvalósítása által lehetséges.

A csapadékvíz elvezető árkok többsége erősen feliszapolódott állapotban van, növényzettel benőtt, a beépített átvezető műtárgyak egy részének vízátvezető képessége nem megfelelő, és helyenként magassági elhelyezésük sem jó, az árkok magassági vonalvezetése nincs összehangolva, az átereszek szelvénymérete nem megfelelő vagy különböző, így a lefolyási viszonyok kedvezőtlenül alakulnak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a településen átfolyó Laposi patak 3702. sz. közút alatti átereszének szelvénymérete nem megfelelő, intenzívebb csapadékhullás esetén visszaduzzasztás történik, így a sportpályán, valamint a patakmeder környezetében lévő telkeken vízelöntés jön létre.

A tervezett fejlesztés megvalósítása minden szempontból - gazdasági-, környezeti és lakossági - egyaránt indokolt. A tervezett beavatkozás megvalósítása - azon túl, hogy jelentősen emeli a vízrendezettségi állapotot és ezzel a biztonságot - külön költség nélkül segíti az egészséges és pihenésre egyébként is alkalmas környezet fejlesztését.

A projekt célja: A tervezett beruházás megvalósításával a település önkormányzatának a célja a belvízkárok csökkentése és megelőzése, valamint az élet és a vagyonvédelem érdekében, a tavaszi hóolvadásból és a záporokból származó csapadékvizek elvezetésének megoldása, befogadóba való juttatása. A tervezett vízilétesítmény alapvető feladata a Alsódobsza Község vízgyűjtő területére hulló csapadékvizek kártétel nélküli levezetése. A tervezett csapadékvíz elvezető csatornákban összegyülekező csapadékvíz befogadója a Laposi patakon keresztül a Harangod patak.Dokumentáció - Bel- és Csapadékvíz rendszer kiépítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz


Ajánlattételi felhívás


Árazott költségvetés


Bírálati jegyzőkönyv


Bontási jegyzőkönyv


Döntés kivonat


Felelősségi rend


Hiánypótlási felhívás (1)


Hiánypótlási felhívás (2)


Eredmény hirdetmény


Közbeszerzési eljárást megindító döntés


Közbeszerzési döntés (2017)


Összegzés az ajánlatok elbírálásáról  


Közbeszerzői megbízási szerződés


PAPEX vállalkozási szerződés


PAPEX vállalkozási szerződés (módosítás)


Kiviteli terv


Költségvetés